Máte jiný problém? Vyberte...

Co mi pomůže?

Dapoxetin

Pokud trpíte předčasnou ejakulací při milování, zkuste tento přípravek. Je to lék pro zvýšení potence obsahující léčivou látku Dapoxetin v dávce 60 mg. Užívání tohoto léčiva Vám umožňuje kontrolovat ejakulaci a prodloužit délku sexuálního styku.Předčasná ejakulace (PE-Premature Ejaculation) je častý celosvětový problém, který má významný vliv nejen na postiženého, ale i na partnera v rámci sebeúcty, interpersonálních nesnází a spokojenosti s pohlavním životem. U tohoto stavu byly zkoušeny různé druhy psychologických, lokálních a perorálních léčeb se střídavými úspěchy. Je známo, že antidepresiva typu selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI-Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) působí zpožděnou ejakulaci, ale vyžadují každodenní podávání, mají relativně pomalý začátek účinku a mohou vyvolat syndrom z odnětí při vysazení léku.

Dapoxetin hydrochlorid, SSRI, byl vyvinut speciálně na žádost k použití v léčbě předčasné ejakulace. Jeho farmako-kinetický profil je charakterizován rychlým vstřebáním, krátkým počátečním poločasem rozpadu 1,3-1,4 hod. a rychlým vyloučením s minimální akumulací dokonce po mnohonásobném dávkování. Několik velkých studií ve 3. fázi prokázalo, že Dapoxetin může zvýšit nitropoševní časovou latenci ejakulace a zlepšit několik pacientem oznamovaných výsledků týkajících se kontroly ejakulace a spokojenosti s pohlavním stykem.Dapoxetin je celkově dobře snášen a má nízký výskyt přerušení léčby v důsledku komplikací. Nebyly dosud žádné signály o nenadálé úzkosti během léčby nebo o syndromu z odnětí po náhlém vysazení Dapoxetinu.