Notice: Undefined variable: relation1 in /home/www/netiq.biz/serv/engine/coupons/main.php on line 295
Dapoxetin silná erekce
Máte jiný problém? Vyberte...

Co mi pomůže?

Dapoxetin

Pokud trpíte předčasnou ejakulací při milování, zkuste tento přípravek. Je to lék pro zvýšení potence obsahující léčivou látku Dapoxetin v dávce 60 mg. Užívání tohoto léčiva Vám umožňuje kontrolovat ejakulaci a prodloužit délku sexuálního styku.Předčasná ejakulace (PE-Premature Ejaculation) je častý celosvětový problém, který má významný vliv nejen na postiženého, ale i na partnera v rámci sebeúcty, interpersonálních nesnází a spokojenosti s pohlavním životem. U tohoto stavu byly zkoušeny různé druhy psychologických, lokálních a perorálních léčeb se střídavými úspěchy. Je známo, že antidepresiva typu selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI-Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) působí zpožděnou ejakulaci, ale vyžadují každodenní podávání, mají relativně pomalý začátek účinku a mohou vyvolat syndrom z odnětí při vysazení léku.

Dapoxetin hydrochlorid, SSRI, byl vyvinut speciálně na žádost k použití v léčbě předčasné ejakulace. Jeho farmako-kinetický profil je charakterizován rychlým vstřebáním, krátkým počátečním poločasem rozpadu 1,3-1,4 hod. a rychlým vyloučením s minimální akumulací dokonce po mnohonásobném dávkování. Několik velkých studií ve 3. fázi prokázalo, že Dapoxetin může zvýšit nitropoševní časovou latenci ejakulace a zlepšit několik pacientem oznamovaných výsledků týkajících se kontroly ejakulace a spokojenosti s pohlavním stykem.Dapoxetin je celkově dobře snášen a má nízký výskyt přerušení léčby v důsledku komplikací. Nebyly dosud žádné signály o nenadálé úzkosti během léčby nebo o syndromu z odnětí po náhlém vysazení Dapoxetinu.