Máte jiný problém? Vyberte...

Co mi pomůže?

Lovegra

Přípravek LOVEGRA je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do vagíny, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek LOVEGRA Vám pomůže navodit orgasmus jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Přípravek LOVEGRA se používá k léčbě žen s poruchami dosažení orgasmu.

Výrobce: Ajanta Pharma Limited

Účinná látka: 100 mg SildenafilDávkování: Vždy užívejte přípravek LOVEGRA přesně podle instrukcí svého lékaře. Nejste-li si jist správným užíváním, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užijte přípravek LOVEGRA zhruba jednu hodinu před předpokládanou sexuální aktivitou. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji douškem vody. Jestliže máte pocit, že přípravek LOVEGRA účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud přípravek LOVEGRA užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit. Pití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout orgasmu.

Vedlejší účinky: Přípravek LOVEGRA může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních problémů byste měla ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užila přípravek LOVEGRA. Neužívejte přípravek LOVEGRA společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas. Přípravek LOVEGRA může způsobit závratě a narušit vidění. Měla byste proto znát svoji reakci na přípravek LOVEGRA před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.