Máte jiný problém? Vyberte...

Články

Cialis dávkování

Použití u dospělých

Doporučená počáteční dávka je 10 mg, kterou je třeba užít podle potřeby přibližně 30 minut před sexuální aktivitou. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 20 mg. Maximální doporučená dávka je 20 mg. Maximální doporučená četnost užití dávky je jedenkrát denně.

Cialis může být stále účinný až po dobu 36 hodin po užití tablety. Je nutno poznamenat, že Cialis není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce. Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na vaši schopnost dosáhnout erekce. Požití alkoholu může způsobit přechodný pokles vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít Cialis, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08% a více), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

Použití u starších osob

U starších pacientů není nutná úprava dávek.

Použití u osob se zhoršenou činností ledvin

Dávkování popsané v odstavci "Použití u dospělých” se vztahuje na nemocné s mírnou nebo středně těžkou poruchou ledvin. Trpíte-li vážným onemocněním ledvin, před žíváním přípravku se proto obraťte na svého lékaře.

Použití u osob se zhoršenou činností jater

Dávkování popsané v odstavci "Použití u dospělých” se vztahuje na nemocné s mírnou nebo středně těžkou poruchou jater. Trpíte-li vážným onemocněním jater, před žíváním přípravku se proto obraťte na svého lékaře.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Cialis není určen pro děti a mladistvé do 18 let. Pro použití u dětí není odpovídající indikace.

Použití u nemocných užívajících jiné přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože různé léky na sebe mohou vzájemně působit. Je to důležité zejména v případě, že jste léčen nitráty. V takovém případě byste neměl CIALIS užívat.

K léčbě vysokého krevního tlaku a zvětšené prostaty bývají někdy užívány léky nazývané alfa-blokátory. Informujte lékaře, pokud jste léčen pro některý z těchto zdravotních problémů, nebo pokud užíváte jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

Pokud užíváte léky, které snižují činnost (inhibují) enzym zvaný CYP3A4 (například ketokonazol nebo inhibitory protoázy k léčbě HIV), může dojít k nárůstu frekvence výskytu nežádoucích účinků.

CIALIS neužívejte s jinými léky v případě, že vám to lékař nedoporučí. Přípravek CIALIS by neměl být užíván společně s jinými léky na poruchu erekce.

přidáno 2.6.2019