Máte jiný problém? Vyberte...

Články

Levitra dávkování

Použití u dospělých

Doporučená počáteční dávka je 10 mg, kterou je třeba užít podle potřeby přibližně 25 až 60 minut před sexuální aktivitou. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 20 mg. Maximální doporučená dávka je 20 mg. Maximální doporučená četnost užití dávky je jedenkrát denně. Při současné sexuální stimulaci může být dosaženo erekce kdykoliv v období 25 minut až 4 – 5 hodin po užití přípravku.

Neužívejte přípravek Levitra více než jednou denně. Při užití přípravku Levitra ve větším množství se může vyskytnout více nežádoucích účinků nebo se mohou objevit silné bolesti zad. Pokud užijete více tablet přípravku Levitra než bylo doporučeno, oznamte to svému lékaři.

Použití u starších osob

U starších pacientů není nutná úprava dávek.

Použití u osob se zhoršenou činností ledvin

Počáteční dávka pro pacienty s mírnými a středně závažnými onemocněními ledvin by měla činit 5 mg.

Použití u osob se zhoršenou činností jater

Počáteční dávka pro pacienty s mírnými a středně závažnými onemocněními jater by měla činit 5 mg.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Levitra není určen pro děti a mladistvé do 18 let. Pro použití u dětí není odpovídající indikace.

Použití u nemocných užívajících jiné přípravky

U pacientů, kteří užívají jiné léčivé přípravky, jež blokují činnost enzymů rozkládajících přípravek Levitra, bude možná zapotřebí dávku upravit. Podrobné informace o používání přípravku jsou uvedeny v příbalové informaci.

přidáno 2.6.2019