Máte jiný problém? Vyberte...

Články

Vedlejší účinky Cialisu

Zpravidla každý lék má vedlejší účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Zaleží však na vlastnostech každého jednotlivého organismu. Každé tělo reaguje na léky jinak, proto nežádoucí účinky Cialisu se mohou nevyskytnout nebo budou mírné. Zcela eliminovat nežádoucí účinky Cialisu není možné.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky Cialisu jsou poruchy trávení, bolesti hlavy, ucpaný nos, zarudnutí očí, někdy závratě, svalové křeče, zhoršení reakce, alergie, bolesti v zádech a zarudnutí v obličeji. Jestliže se závažné vedlejší účinky Vám vyskytnou, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Mezi nejběžnější vedlejší účinky (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patří bolesti hlavy. Méně časté nežádoucí účinky jsou alergické reakce včetně kožní vyrážky, bolest břicha, pálení žáhy, rozmazané vidění, bolest očí, zvýšené pocení, pocit bušení srdce, rychlý srdeční tep, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak a bolest na hrudi. Všechny nežádoucí účinky by měly rychle pominout. Pokud přetrvávají, měli byste kontaktovat lékaře.

Pokud by se některý z uvedených nežádoucích účinků u Vás vyskytl a byl by pro Vás příliš obtěžující, závažný nebo by se opakoval při novém užití přípravku, oznamte to vašemu lékaři. Pokud by se vyskytly nežádoucí účinky, které zde nejsou uvedeny, informujte o tom prosím lékaře nebo lékárníka.

přidáno 2.6.2019