Máte jiný problém? Vyberte...

Články

Vedlejší účinky Viagry

Výzkum společnosti Pfizer ukazuje, že 98 % mužů zúčastněných v její studii neprodělalo nějaké závažné vedlejší účinky.

Tak jako jiné léky, může mít i Viagra nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné. V kontrolovaných klinických studiích byly nejčastějšími nežádoucími účinky bolest hlavy nebo zarudnutí v obličeji a častými nežádoucími účinky zažívací potíže, závratě, pocit ucpaného nosu, bušení srdce nebo krátkodobé změny vidění (včetně změn barevného vidění, pocitu zvýšeného jasu světla a případného rozmazaného vidění).

Po uvedení přípravku na trh byly u mužů užívajících přípravek Viagra hlášeny následující nežádoucí účinky: zvracení, alergické reakce, kožní vyrážka, překrvené oči, bolest očí, zrychlený srdeční puls nebo krvácení z nosu. Po užití přípravku Viagra byla hlášena prodloužená a občas bolestivá erekce. Pokud u Vás dojde erekci, která trvá více než 4 hodiny, vyhledejte okamžitě lékaře.

Také byly hlášeny následující případy: vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, mrtvice, nepravidelný srdeční puls, bolest na hrudi, srdeční záchvat nebo dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užítím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody lze přímo vztáhnout k přípravku Viagra.

Pokud by se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevily bolesti na hrudníku, neužívejte v žádném případě nitráty, ale ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je přípravek Viagra užit častěji než jednou denně, mohou se objevit bolesti svalů.

Pokud by se některý z uvedených nežádoucích účinků u Vás vyskytl a byl by pro Vás příliš obtěžující, závažný nebo by se opakoval při novém užití přípravku, oznamte to vašemu lékaři. Pokud by se vyskytly nežádoucí účinky, které zde nejsou uvedeny, informujte o tom prosím lékaře nebo lékárníka.

přidáno 2.6.2019