Máte jiný problém? Vyberte...

Články

Viagra dávkování

Dávkování pro jednotlivé generické značky Viagry se mohou mírně lišit, vzhledem k obsahu stejné účinné látky budou ale podobné. Pro jednotlivé značky a druhy naleznete informace o dávkování v naší Databázi léčiv.

Použití u dospělých

Doporučená dávka je 50 mg, kterou je třeba užít podle potřeby přibližně jednu hodinu před sexuální aktivitou. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 100 mg nebo snížit na 25 mg. Maximální doporučená dávka je 100 mg. Maximální doporučená četnost užití dávky je jedenkrát denně.

Pokud je přípravek VIAGRA užit současně s jídlem, může dojít ke zpoždění nástupu účinku ve srovnání se stavem na lačno.

Použití u starších osob

U starších pacientů není nutná úprava dávek.

Použití u osob se zhoršenou činností ledvin

Dávkování popsané v odstavci "Použití u dospělých” se vztahuje na nemocné s mírnou nebo středně těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu = 30-80 ml/min).

Protože clearance sildenafilu je u nemocných se závažnou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) snížena, doporučuje se zahájit léčbu dávkou 25 mg. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 50 mg či 100 mg.

Použití u osob se zhoršenou činností jater

Protože clearance sildenafilu je u nemocných s poruchou jater (např. cirhóza) snížena, doporučuje se zahájit léčbu dávkou 25 mg. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 50 mg či 100 mg.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek VIAGRA není určen pro děti a mladistvé do 18 let. Pro použití u dětí není odpovídající indikace.

Použití u nemocných užívajících jiné přípravky

S výjimkou ritonaviru, jehož současné užití se sildenafilem není doporučeno, měla by být u nemocných, kteří současně užívají přípravky inhibující CYP34 jako počáteční dávka užita dávka 25 mg.

Předtím, než je zahájena léčba sildenafilem, by měli být pacienti stabilizováni na léčbě alfa-blokátory, z důvodu minimalizace možného vzniku posturální hypotenze. Kromě toho je třeba zvážit zahájení léčby sildenafilem dávkou 25 mg.

přidáno 2.6.2019